Jenny Davidsson

Koreograf

Jenny är koreograf och fungerar även som medregissör i ”En dag ska jag flyga med blå vingar”. Hon arbetar både terapeutiskt och koreografiskt med dans i projekt kring att berätta om livet genom dans. Jenny Davidsson har sedan 2006 arbetat på Dans i Värmland delvis som dansterapeut men även som koreograf/danskonstnär. Hon har skapat och arbetat med gruppen ”Dansa ditt liv”, där hon tillsammans med kvinnor och män över 55 år skapat tre dansföreställningar som bygger på dansarnas egna livserfarenheter uttryckta i rörelse. I samarbete med Svenska kyrkan leder hon även en integrerad dansgrupp som består av dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Med denna grupp har hon skapat fyra dansverk. Jenny undervisar också i improvisation/komposition och dansterapeutiskt arbetssätt på Karlstads universitet.

E-post till Jenny