Mattias Petterson

Mattias

Skådespelare

Har jobbat som artist/musiker sedan 1997 och är en av medlemmarna i show- och humorgruppen the Starboys.
Har under åren hunnit med att uppträda i såväl Skandinavien som Europa och USA och bl a mottagit Bosse Parnevikstipendiet med sina kollegor. Sedan 2011 har han axlat manteln som drängen Anders i Värmlänningarna.