Fågelskrämman

DSCF2239

 

Fågelskrämman är en föreställning där afghansk och svensk berättartradition möts. Ensemblens erfarenheter av mim, clowneri, folkmusik och storytelling kommer att vara vitala inslag i föreställningen. Detta genom en lekfull berättelse gestaltad med hjälp av musik, dans och dockspel. Ett berättande som barn lätt kan leva sig in i.

Föreställningen diskuterar, ur barnens perspektiv, många i grunden allvarliga teman, bl.a. tar vi upp frågor som rör de utmaningar en människa på flykt och ett mottagarland står inför vad gäller samexistens, social integration och ömsesidig förståelse. Detta gestaltas via fågelskrämmans/fågeldrottningens relation till fåglarna och människorna.

Den övergripande frågan i föreställningen blir vilket ansvar vi har som medmänniskor och vilka val vi kan göra för att kunna förstå och hjälpa varandra. Vad för oss samman som människor? Hur kan vi uppskatta olikheter och finna gemenskap?

Regissörens och författarens gemensamma erfarenheter av att arbeta med dessa frågor i ett krigshärjat Afghanistan kommer att vara en ovärderlig tillgång i detta arbete.

Vi skapar scenkonst som blir ett integrerande verktyg i ett samhälle som möter fler och fler människor med annan etnisk bakgrund.

Arrangörsinformation